מידות וגדלים

 
מיטה וחצי
מיטה זוגית
מיטת ענק
 מיטת יחיד
גודל סדין:
1.20/2.00 
1.60/2.00
1.80/2.00
0.90 / 2.00
גודל ציפית לשמיכה:
1.50/2.00
2.00/2.20
2.00/2.20
1.50 / 2.00
גודל ציפיות:
0.5/0.7
 0.5/0.7
0.5/0.7
0.5 / 0.7