פירוט המארז

מארז קטן
שלוש מגבות גוף
שתי מגבות פנים
מארז רגיל
מגבת ענק אחת
שלוש מגבות גוף
שלוש מגבות פנים
מארז ענק
שתי מגבות ענק
שלוש מגבות גוף
שבע מגבות פנים