אז מה בקופסה?

סדין במידה: 120/200
ציפה לשמיכה במדיה: 150/200
 וציפית לכרית במידה: 50/70